#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

จำเป็นต้องร่วมมือกันป้องการระบาดก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้....

Shared on Facebook
Tweet