#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

คุกไทยแออัดและสกปรก นักโทษไม่ควรถูกทารุณด้วยสภาพแวดล้อม และ โรคระบาด

Shared on Facebook
Tweet