#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

ช่วยผู้ต้องขัง ก็เท่ากับช่วยเราทุกคน

ลภาพรรณ ศุภมันตา, กรุงเทพมหานคร, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet