#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

เราต้องช่วยกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำทำให้กลุ่มคนจน กลุ่มชายขอบทุกข์ยากกับภาวะโรคระบาดที่รุนแรง

ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์, กรุงเทพมหานคร, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet