#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรมี ปีนี้2563 แล้วควรมีการพัฒนาปรับปรุงบ้าง ล้าหลังในการใช้เทคโนโลยี

Shared on Facebook
Tweet