ปิดแคมเปญรณรงค์
ร้องเรียน คมเป

อสร้างการเปลี่

เปญรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของคุณ เริ่ม

คำร้องนี้ได้ถูกส่งไปที่:
  • คมเป

    Thomas Shafer ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และขณะนี้ ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนถึง 1 รายชื่อ หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
    วันนี้ – Thomas นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

    Thomas Shafer อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คมเป: อสร้างการเปลี่» คุณสามารถร่วมกับ Thomas และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 0 คน ได้แล้วตอนนี้เลย