ปิดแคมเปญรณรงค์

เงินเดือน ทหาร ตำรวจ จากระบบขั้นให้เป็น แบบร้อยละ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 9 คน


เนื่องจาก ข้าราชการครูได้ปรับเปลี่ยนผลตอบแทน เรื่องผลตอบแทน หรือระบบเลื่อนเงินเดือนจากแบบขั้นไปเป็นแบบร้อยละ เพื่อให้ เป็นไปในแบบข้าราชการพลเรือน

แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ยังใช้ระบบเดิม คือ

ทหาร ตำรวจ

จึงขอให้รัฐบาลช่วยปรับให้ระบบตอบแทน เงินเดือนของข้าราชการเป็นไปในแบบเดียวกัน 

สมควรเปลี่ยนระบบผลตอบแทนของ เงินเดือน ให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ คือ ระบบร้อยละข้าราชการไทย กำลังรอให้คุณช่วย

ข้าราชการไทย ไร้ความยุติธรรม อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คนไทย: เงินเดือน ทหาร ตำรวจ จากระบบขั้นให้เป็น แบบร้อยละ» คุณสามารถร่วมกับ ข้าราชการไทย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8 คน ได้แล้วตอนนี้เลย