หยุดทิ้งขวดน้ำ ถ้วยกาแฟ หลอดดูดพลาสติก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


ขยะล้น การจัดการ จัดเก็บ ทำลายขาดประสิทธิภาพ ความมักง่ายของเรา การบริโภคอย่างขาดสติสร้างมลพิษและนำโรคร้ายกลับมาสู่เราอย่างไม่รู้ตัว...หยุดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Stop single use plastic)...เริ่มนิสัยใหม่ ตัวอย่าง เช่น การกินกาแฟ เราควรนำภาชนะไปด้วยเวลาซื้อ (Bring your own cup) เป็นต้น...ร่วมด้วย ช่วยกัน เก็บโลกอันสวยงามใบนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราเถอะครับ....Wiwat กำลังรอให้คุณช่วย

Wiwat Hirunpruk อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คนไทย: หยุดทิ้งขวดน้ำ ถ้วยกาแฟ หลอดดูดพลาสติก» คุณสามารถร่วมกับ Wiwat และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 211 คน ได้แล้วตอนนี้เลย