หยุดทิ้งขวดน้ำ ถ้วยกาแฟ หลอดดูดพลาสติก

หยุดทิ้งขวดน้ำ ถ้วยกาแฟ หลอดดูดพลาสติก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

Wiwat Hirunpruk ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คนไทย

ขยะล้น การจัดการ จัดเก็บ ทำลายขาดประสิทธิภาพ ความมักง่ายของเรา การบริโภคอย่างขาดสติสร้างมลพิษและนำโรคร้ายกลับมาสู่เราอย่างไม่รู้ตัว...หยุดการทิ้งพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Stop single use plastic)...สร้างนิสัยใหม่ด้วยการนำภาชนะล้างได้ไปด้วยเวลาซื้อ (Bring your own cup) ...ร่วมด้วย ช่วยกัน เก็บโลกอันสวยงามใบนี้ไว้ให้ลูกหลานก่อนจะสายเกินแก้นะครับ....

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม