คนไทยไม่เห็นด้วยกับนางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประเด็นเรื่อง MV 'เที่ยวไทยมีเฮ'

Recent news

กระทรวงวัฒนธรรมยันไม่แบน MV เที่ยวไทยมีเฮ

ขอบคุณทุกท่าน ผมว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายอย่างกับการที่สังคมของเราจะอยู่ต่อไปแบบร่วมสมัยได้อย่างไร โดยที่ในทางหนึ่งก็ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ และอีกทางหนึ่งก็เปิดกว้างในผลงานความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ แคมเปญนี้จุดประเด็นพร้อมๆ กับกับกระแสในโซเชียล ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นหลากหลายของบุคคลจากแทบจะทุกวงการ มันทำให้เกิดการวิพากษ์และถกเถียงกัน ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี ถ้าตราบใดที่คุยกันด้วยเหตุผลแบบสร้างสรรค์ ไม่ใช่ในเชิงดุด่า สร้างความเกลียดชังต่ออีกฝ่าย ทุกท่านครับ แม้ว่าผมจะเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะอยากให้ผู้ใหญ่ออกมาชื่นชม MV ตัวนี้ และถึงแม้ว่าผลสรุปสุดท้ายกระทรวงฯ ได้ออกมาบอกว่าไม่ได้แบนนะ แต่อยากให้ตัดบางส่วนออก เราทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วครับ และข้อความด้านล่างนี่ เป็นข้อความจากผู้กำกับพี่อ๊อด บัณฑิต ทองดี ที่ฝากถึงทุกท่านทั้ง 7 หมื่นที่ร่วมลงชื่อในแคมเปญของเรา “อยากขอบคุณจากหัวใจในทุกกำลังใจ และขอบคุณที่ทุกคนมองเห็นความตั้งใจของผมว่าผมกำลังจะใช้วัฒนธรรมเล่าเรื่องอะไร แม้ว่าแรงสนับสนุนของทุกคนจะไม่สามารถทำให้ MV รอดพ้นจากการถูกปรับแก้ได้ เพราะเจ้าของชิ้นงานได้ถอดใจยอมรับการถูกแก้ไขตั้งแต่แรกแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่การทำให้ผมมีกำลังใจแต่ทุกคนกำลังแสดงพลังในการเปลี่ยนแปลงการจัดวางวัฒนธรรมคร้ังสำคัญ ผมหวังว่าแรงกระเพื่อมครั้งนี้จะทำให้ภาครัฐต้องหันมามองวิธีการใหม่ๆ ที่จะนำพาวัฒนธรรมอันดีงามของเราส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่อย่างเหมาะสมต่อไป ขอบคุณครับ” - บัณฑิต ทองดี ขอบคุณครับ

ปวริศ โสวะภาสน์
5 years ago