ห้ามปวินเล่น Tiktok

ห้ามปวินเล่น Tiktok

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!
หากถึง10รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
Manat. KR ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คนไทยทุกคน

มอมเมาประชาชน สร้างความรำคาญ 

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10 คน!
หากถึง10รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม