หยุด โครงการเหมืองทองจันทบุรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


การทำเหมืองทองคำ ส่งผลต่อพวกเรายังไง..
ลองอ่านแล้วตัดสินใจดูครับ ว่าเราจะยอมให้เค้าทำเหมืองทองคำในแหล่งต้นน้ำของเราจริงๆหรือเปล่า
กระบวนการการทำเหมืองทองคำและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
1. การระเบิดหิน
​1.1) ฝุ่นหิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้การทำงานของปอดลดลง หายใจขัด ไอ เจ็บหน้าอก หอบ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เรียกว่าโรคซิลิโคซีส เป็นโรคปอดที่ไม่มีทางรักษาหายและอาจเป็นวัณโรค
​1.2) เสียงดัง ส่งผลกระต่อสุขภาพในการทำลายอวัยวะรับการได้ยิน ทำให้เกินความรำคาญ โรคเครียด อาจจะสาเหตุให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ ได้
2. การเก็บกองมูลหิน
​2.1) สารหนู ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ ผิวหนัง ตา เป็นสารก่อมะเร็งประเภท A1 ทำลายตับ ไต ปอด ระบบหายใจ เลือด และก่อให้เกิดเนื้องอก
​2.2) ทองแดง ส่งผลทำให้เป็นโรควิลสัน ระคายเคืองจมูก ปากและตา ปวดศีรษะ ปวดท้อง อาเจียนและท้องร่วง ถ้าได้รับทองแดงปริมาณมากจะทำลายตับและไต
​2.3) แคดเมียม อาการเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ท้องร่วง ระคายเคืองที่หลอดลม ปอด จมูก ลำคอ ไอ เวียนศีรษะ อาการเรื้อรัง เช่น ทำลานกระดูก การเกิดโรคอิไตอิไต และเป็นสารก่อมะเร็ง
​2.4) ตะกั่ว เป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ในกลุ่ม 2B และเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองกลุ่ม A3 ส่งผลกระต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบย่อยอาหาร ไต โลหิต หัวใจ การเจริญพันธ์ การพัฒนาการของทารกในครรภ์
​2.5) สังกะสี ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ตา เมื่อหายใจเข้าไปทำให้มีรสหวาน คอแห้ง ไอ อ่อนเพลีย เป็นไข้ คลื่นไส้และอาเจียน
​2.6) แมงกานีส อาการเฉียบพลัน เมื่อหายใจเข้าไป จะมีอาการไข้สูง แน่นหน้าอกและหอบเหนื่อย เกิดโรคไข้ไอโลหะ เจ็บคอและไอมีเสมหะ อาการเรื้อรัง สารแมงกานีสจะทำให้เกิดอาการทางสมอง
3. กระบวนการบดละเอียด
​3.1) ปูนขาว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เยื่อบุจมูกและทางเดินหายใจส่วนบน คอและจมูก
4. กระบวนการชะละลายโลหะและกระบวนการดึงโลหะออกจากเม็ดถ่านกัมมันต์
​4.1) สารโซเดียมไซยาไนด์ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีฤทธิ์กัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับเยื่อบุทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ง่วงซึม คลื่นไส้ เป็นลม รบกวนระหายใจหยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น
​4.2) โซดาไฟ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและมีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อ
​4.3) สารละลายกรดเกลือ อันตรายเฉพาะที่ผิวหนัง ตา เยื่อบุ อาจทำให้ปวดแสบและบอดได้
5. กระบวนการหลอมโลหะ
​5.1) โซเดียมบอเรตหรือบอแรกซ์ ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน ผิวหนัง ตา ระบบประสาทส่วนกลาง ไต อัณฑะ สารนี้ถ้าได้รับเข้าไปในทารก 5 กรัม อาจถึงเสียชีวิตได้และ 5-20 สำหรับผู้ใหญ่
​5.2) โซเดียมคาร์บอเนตหรือโซดาแอซ ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน ผิวหนัง ตา สารนี้มีผลต่ออวัยวะเจริญพันธ์
​5.3) โซเดียมไนเตรต ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน มีอาการไอ หาบใจถี่ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังเป็นผื่นแดง บวม เจ็บและปวด ถ้าโดนตาจะเกิดการระคายเคือง ตาบวม น้ำตาไหล
6. การแต่งแร่
​6.1) กรดซัลฟามิก ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ เนื่องจากสารนี้เป็นฝุ่นหรืออาจทำให้เกิดกลุ่ม เกิดการระคายเคืองผิวหนัง และตา
7. การกำจัดไซยาไนด์
​7.1) สารละลายโซเดียมไบซัล เป็นพิษต่อทางเดินหายใจส่วนบน ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและตา ถ้าได้รับสารติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำลายอวัยวะ
​7.2) คอปเปอร์ซัลเฟต ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ผิวหนังและตา หากได้รับหรือกินเข้าไป ทำให้ท้องร่วง เป็นแผลในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้อาเจียน หมดสติและชักได้
​7.3) สารละลายกรดซัลฟูริก สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนและก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ผิวหนังและตา มีผลทำลายฟัน ระบบหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ8