ปิดแคมเปญรณรงค์

ร่วมกันขอพระราชทานหลักการปกครองธรรมาธิปไตย ๙

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 9 คน


แก้ไขเหตุวิกฤติชาติที่แท้จริง ๘๕ ปีกว่าๆ ที่คณะราษฎรสร้างระบอบฯ อย่างผิดๆ คือ สร้างระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย อย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดกัน //// คนไทยเข้าใจผิดกันว่า "รัฐธรรมนูญ" และ "การเลือกตั้ง" คือ ประชาธิปไตย แต่ที่จริงมันไม่ใช่ มันเป็น "วิธีการๆ หนึ่ง" ที่จะนำไปสู่ "จุดหมาย" เท่านั้นสันติพงษ์ กำลังรอให้คุณช่วย

สันติพงษ์ วินุราช อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คนไทยทุกคน: ร่วมกันขอพระราชทานหลักการปกครองธรรมาธิปไตย ๙» คุณสามารถร่วมกับ สันติพงษ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8 คน ได้แล้วตอนนี้เลย