เลือก กกต. และเลือกตั้งใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!

หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เช่น การนับคะแนนจากที่มีผู้มาใช้สิทธิ20ล้านคน แต่กลับนับคะแนนได้22ล้าน เป็นต้น