เลือก กกต. และเลือกตั้งใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


เช่น การนับคะแนนจากที่มีผู้มาใช้สิทธิ20ล้านคน แต่กลับนับคะแนนได้22ล้าน เป็นต้นKritsada กำลังรอให้คุณช่วย

Kritsada Ratchadachirarot อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คนทุกคน: เลือก กกต. และเลือกตั้งใหม่» คุณสามารถร่วมกับ Kritsada และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 111 คน ได้แล้วตอนนี้เลย