ทำให้การเล่นเกมมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ผู้ใหญ่มักมองการเล่นเกมของเด็กนั้นเป็นเรื่องไร้สาระแต่ในปัจจุบันเกมนั้นมีประโยชน์มากมายเกมสามารถเป็นกีฬาและอาจชีพที่สามารถนำเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการกำหนดหรือสร้างกำแพงของเด็กที่ต้องการเล่นเกมเพื่อเป็นอาชีพหรือต้องการแสดงศักยภาพ