ถอดถอน กกต.และทำการเลือกตั้งใหม่

ถอดถอน กกต.และทำการเลือกตั้งใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

Ganyarat Boontom ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คนทุกคน และ

ถอดถอน กกต.ที่จักการเลือกตั้งของปี2562 ที่มีเกิดความไม่เป็นธรรมและไม่น่าเชื่อถือ และตรวจสอบพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม