ปิดแคมเปญรณรงค์

อยากเห็นคนไทยรักกันดีมีความสุข

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 7 คน


ฝันอยากเห็นคนไทยรักกันดีมีความสุข
ไร้ความทุกข์มากล้ำกรายให้เศร้าหมอง
ร่วมสร้างถิ่นไทยนี้ให้เป็นแผ่นดินทอง
ไม่ครอบครองอย่างที่เป็นเห็นแก่ตัว
ทั่วทุกถิ่นไทยนี้มีดีหมด
แค่คนคตกลับใจดีไปทั่ว
ลดละเลิกทุกสิ่งอย่างเข้าข้างตัว
มิเมามัวก็จะเห็นเป็นสิ่งดี
ทุกรอยเท้าที่พ่อย่ำบำเพ็ญสุข
แก้ความทุกไว้ให้ไทยทั้งผอง
ให้อยู่ดีกินดีมีปรองดอง
แผ่นดินทองมีอยู่ในไทยทั่วเมืองTip กำลังรอให้คุณช่วย

Tip Thanachaporn อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คนทั้งโลก: อยากเห็นคนไทยรักกันดีมีความสุข» คุณสามารถร่วมกับ Tip และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย