องค์กรใดๆ ก็ตาม หยุดหากินกับพี่เตี้ย มช.

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Ratana Visavateeranon
1 year ago
ดิฉันเชื่อในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มากกว่าคำกล่าวหาที่พยามโยงข้อมูลมั่วๆ เพื่อปั่นยอดบริจาค

Thanks for adding your voice.

ธนกร เจริญนาน
1 year ago
ไม่เห็นด้วยกับการนำสุนัขมาหากิน

Thanks for adding your voice.

หนึ่ง กุมภาพันธ์
1 year ago
อนุสรณ์