ปรับเปลี่ยรการจ่ายเงินเยียวยาให้แก้ประชาชน

ปรับเปลี่ยรการจ่ายเงินเยียวยาให้แก้ประชาชน

สร้างแล้ว
1 มีนาคม ค.ศ. 2021
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ผู้สนับสนุน 4,414เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Tippawan Leekhamngam

        หลังจากได้มีการระบาดของโรคโควิต 19 เป็นครั้งที่ 2 รัฐบาลจึงมีโครงการที่จะช่วยจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาทโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะดอทคอมและรัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินนี้ให้ประชาชนผ่านแอปเป๋าตังโดยจะจ่ายในครั้งแรกจำนวน 2,000 บาทและครั้งต่อไป 1,000 บาทจนครบจำนวน 7,000 บาทแต่การเยียวยาของรัฐบาลในครั้งนี้ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ทำให้ได้ไม่ได้รับเงิเยียวยา

        จากกรณีนี้ทำให้เรามีแนวทางอยากทีจะแก้ไขปัญหาในการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้. โดยปรับเปลี่ยนจากเดิมที่รัฐบาลนี้ทำอยู่แล้ว โดยครั้งถัดในการจ่ายเงินเยียวยาให้รัฐบาลพิจารณาจากประชาชนที่มี บัตรประจำตัวประชาชน ให้รัฐบาลโอนเงินเข้าในบัตรประชาชนโดยสารถมาถอนเป็นเงินสดได้ทุกธนาคาร

     เพื่อลดการเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารที่อาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด19.

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 4,414เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้