ความชัดเจนในการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงคืออะไร

ความชัดเจนในการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงคืออะไร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เสาวลักษณ์ ศุภกิจทรัพย์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คณะรัฐมนตรี

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน ซึ่งบังคับใช้กับสัตว์ทุกประเภทให้ผู้เลี้ยงต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แต่ในช่วงแรกบังคับให้ขึ้นทะเบียนหมาและแมวก่อน เพื่อขจัดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ รวมถึงเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์ โดยผู้เลี้ยงต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์อย่างดี ไม่ปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

สำหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์นั้นได้กำหนดค่าใช้จ่ายไว้ เช่น ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน ฉบับละ 50 บาท /ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท /ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท

ทั้งนี้ หากเจ้าของไม่ดำเนินการ เมื่อกฏหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น

จากข้อมูลดังกล่าว ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงนั้น ยังข้องใจเรื่องมาตรการและความชัดเจนของบทกฎหมายว่า

1.เงินที่ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงนั้น เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับประโยชน์หรือสวัสดิการอะไรกลับมาให้สัตว์เลี้ยงบ้าง 

2.ปัญหาเรื่องการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง หรือนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อย ทางคณะรัฐมนตรีมั่นใจได้อย่างไรว่า เมื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาแล้ว จะไม่สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมาเช่น ไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงแต่อาจจะฆ่าหรือนำไปขายให้คนที่ทานเนื้อสุนัข เนื้อแมว (มิได้เกี่ยวโยงไปยังประเทศหรือกลุ่มใดๆ เป็นการอ้างอิงให้เข้าใจถึงปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาเท่านั้น) 

3.สุนัขจร หรือแมวจร ที่ทางประชาชนบางกลุ่ม พยายามที่จะลดจำนวนด้วยการพาไปทำหมัน โดยไม่เคยเรียกร้องหรือขอความช่วยเหลือจากรัฐ มีแต่ช่วยกันระดมทุนหรือนำเงินส่วนตัวพาไปทำหมัน ทางคณะรัฐมนตรีเคยทบทวนในส่วนรายละเอียดตรงนี้บ้างหรือไม่ว่า ถ้ากฎหมายออกมาใช้จริงจัง ปัญหาเรื่องสุนัขจร แมวจรอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนออกใช้กฎหมาย ทางคณะรัฐมนตรีมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเตรียมรับมือกับปัญหานี้อย่างไร

4.การลดจำนวนแมวจรหรือสุนัขจร ด้วยการหาบ้านที่อบอุ่นให้กับสัตว์เหล่านี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐหรือองค์กรอิสระน้อยมาก หากกฎหมายได้ถูกบังคับใช้จริงจัง ทางคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบด้วยกฎหมายนี้ พร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนหรือจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้กับสุนัขจรหรือแมวจรอย่างไร เพราะประชาชนหรือกลุ่มที่เคยช่วยหาบ้านให้สุนัขจรและแมวจร อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ที่เคยทำได้อีกต่อไป ทางคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคยหาวิธีการรับมือในเรื่องนี้หรือไม่ และจะรับมืออย่างไร

นอกเหนือจากคำถาม ข้อสงสัยที่กล่าวมานั้น ยังมีอีกหลายเหตุผลและหลายประเด็น ทั้งผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงหรือรักสัตว์ก็ต้องการรายละเอียดที่ชัดเจน หากเงินที่เสียไปกับการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง คุ้มค่ากับสิ่งที่สัตว์เลี้ยงของเขาจะได้รับ เชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลรักษาพยาบาล หากสัตว์เลี้ยงป่วย จะเทียบเงินลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับประกันสังคมของคนได้ไหม ขนาดคนเรา ไม่มีสวัสดิการพยาบาล ยังมีสวัสดิการรัฐมาช่วย มีสาธารณสุขให้ไปพบหมอได้ แล้วสัตว์เลี้ยงล่ะ เสียค่าลงทะเบียน ค่าสมุด แล้วจะได้อะไรกลับมาบ้าง

มีหน่วยงาน มีอนามัย มีสัตวแพทย์ที่สามารถให้อุ้มสัตว์เลี้ยงไปหายามป่วย ไม่สบาย เกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่ ลงทะเบียนอย่างไร เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า เป็นสัตว์เลี้ยงของใคร เงินที่ได้จากการลงทะเบียนและเสียเงินในปีต่อๆ ไป ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะทราบได้อย่างไร ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนำรายได้ไปใช้อย่างถูกต้อง 

การออกกฎหมายมันง่ายไปหรือไม่ มีการสำรวจประชามติหรือสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่เลี้ยงสัตว์ หรือคนทั่วไปบ้างหรือยัง ไม่ได้คัดค้านโดยไม่มีเหตุผล แต่เมื่อจะมีกฎหมายบังคับใช้จริงจัง ทางคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ควรจะลงรายละเอียดให้ชัดเจน ปัญหาที่พบจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์เร่ร่อนคืออะไร สาเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร การลดจำนวนสัตว์ด้วยการทำหมัน ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้รับทราบกว้างขวางพอหรือยัง ค่าใช้จ่ายในการทำหมันเพื่อลดจำนวนสัตว์นั้น มากน้อยแค่ไหน สามารถบริการให้ฟรีได้หรือไม่ หรือสามารถเก็บเงินจากผู้ที่นำสัตว์มาทำหมันในราคาที่ไม่แพงเกินไปได้หรือไม่ มีหน่วยงานที่สามารถนำสัตว์เหล่านั้น ประกาศหาบ้านที่ต้องการสัตว์เลี้ยงจริงๆ โดยไม่ต้องเสียเงินได้หรือไม่ แทนที่จะต้องเสียเงินแพงๆ เพื่อสัตว์เลี้ยง ที่พอวันหนึ่งเจ้าของไม่ต้องการก็ทิ้งไว้ ให้คนอื่นมารับภาระ 

 

ปัญหาและผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับนั้น ถ้าให้กล่าวถึงรายละเอียด ปัญหา ขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนต่างๆ คงกล่าวกันไม่จบ ตอนนี้ขอความชัดเจน ทางออกที่สามารถรับได้ไม่ใช่การออกกฎหมายบังคับใช้ ใครไม่ปฏิบัติก็ปรับด้วยจำนวนเงินหลายหมื่นบาท ขอให้มีสติและเหตุผลทบทวนกันอีกสักนิด ว่ากฎหมายฉบับนี้ จะแก้ไขปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงได้จริงๆ หรือ

 

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม