ปิดแคมเปญรณรงค์

เรียกร้องให้เด็กในรูปร้องไห้แค่สองคน

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 35 คน


เรียกร้องให้เด็กในภาพร้องไห้Spol กำลังรอให้คุณช่วย

Spol Tanpraphan อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ข้อสอบภาษาอังกฤษ 3 oral paper: เรียกร้องให้เด็กในรูปร้องไห้แค่สองคน» คุณสามารถร่วมกับ Spol และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 34 คน ได้แล้วตอนนี้เลย