เรียกร้องขอตู้กดเงิน(atm.)ที่คนตาบอดสามารถใช้งานได้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


เรียนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารภาณิชย์ทุกธนาคาร

แม้ไทยจะมีเครื่อง ATM จำนวนมาก ติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่สำหรับผู้พิการทางสายตา ที่มีอยู่กว่า 200,000 คน ไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะปัจจุบันเครื่อง ATM กำลังถูกเปลี่ยนเป็นระบบ touch screen และไม่มีฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นเลย ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นต้องให้ผู้อื่นกดเงินหรือทำธุรกรรมแทนให้ เป็นโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัตรและรหัส ATM สูญเสียความเป็นส่วนตัว สูญเสียความปลอดภัยทางการเงิน นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำทางการเงิน
.
การได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม เป็น สิทธิขั้นพื้นฐาน ของประชาชนมิใช่หรือ แต่ทำไมคนกลุ่มนี้ กลับถูกหลงลืม ไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐเลย หลายๆธนาคารก็ยังเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้ ธนาคารแต่ละสาขาสร้างวิธีปฏิบัติสำหรับคนพิการทางสายตาแตกต่างออกกันไป ขึ้นอยู่กับผู้จัดการธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคทางการเงินอย่างมาก เช่น การเปิดบัญชีต้องมีผู้ดูแลคนพิการมาร่วมเปิดบัญชีหรือร่วมเป็นพยานในการทำธุรกรรมครั้งนั้นด้วย การถอนเงิน ต้องมีผู้ดูแลคนพิการเซ็นต์ยินยอมด้วยเสมอ หรือไม่อนุญาตให้คนพิการทำบัตรกดเงินสด เพราะเขามองผู้พิการเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และต้องการตัดปัญหาความยุ่งยากจากลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งเป็นความเห็นและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ปิดโอกาส ไม่ให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการบริการทางการเงิน กลายเป็นว่า คนตาบอดบางคนมีรายได้ แต่ไม่มีบัญชีธนาคาร บางคนมีเงินเดือนแต่ก็ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ มีเงินในบัญชี เหมือนมีขุมทรัพย์ปิดตาย ทำไมนำออกมาใช้ได้ยากเหลือเกิน
.
กลุ่มนักกฎหมายคนพิการจึงขอเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้
1. เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เข้ามาควบคุมและออกหลักปฏิบัติของธนาคารที่มีต่อคนพิการให้เหมือนกันทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกและได้รับความเป็นธรรมทางการเงิน
2. เรียกร้องให้ธนาคารทุกแห่งต้องจัดหาตู้กดเงินสด (atm) ที่มีระบบสนับสนุนการใช้งานสำหรับคนพิการทางสายตา
3. ในระหว่างจัดหาตู้ ATM ดังกล่าว ให้ธนาคารเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถกดเงินสดด้วยตัวเองได้
.
ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่เห็นด้วยกับการเรียกร้องครั้งนี้ กรุณาลงชื่อในแคมเปญนี้ และได้โปรดบอกต่อไปยังเพื่อนๆและผู้ที่ได้รับผลกระทบคนอื่นๆ ให้มาลงชื่อด้วยกัน

เพื่อสังคมที่ดีขึ้นของเรา

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนักกฎหมายคนพิการ