เรียกร้องขอตู้กดเงิน(atm.)ที่คนตาบอดสามารถใช้งานได้

Recent news