ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

ตอนบริการแย่ มันไม่ค่อยสนใจ พอเราจะย้ายยังจะมายึกยักอีก สมควรจัดการโดยเร็ว

สุวีร์ ไตรวารี, นนทบุรี, Thailand
4 years ago
Shared on Facebook
Tweet