ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

ในเมื่อแย่งกันแข่งขันกันขายบริการ แข่งขันกันเพื่อให้ได้ลูกค้า แต่ทำไม องค์กรธุรกิจเหล่านี้ จึงมีความเป็นมืออาชีพต่อการให้บริการลูกค้าที่ลดลง. ทำไมผู้ใช้บริการต้องยอมรับสภาพ ทำไมต้องรู้สึกรำคาญหงุดหงิดใจ ทำไมต้องมีข้อขัดแย้งเป็นระยะๆ ทั้งนี้เชื่อว่า ? ถ้าเขาเหล่านั้นมีความจริงใจต่อลูกค้า ต่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ปัญหาเหล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้น !

รสิตา เพียาสายธาร, สระบุรี, Thailand
5 years ago
Shared on Facebook
Tweet