ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

บริษัทพวกนี้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่เงินมากเกินไป(สงสัยประมูลฯจ่ายให้กสทช มาก)เอาเปรียบประชาชนทุกรูปแบบ

นายทรงยศ อิฐรัตน์, ร้อยเอ็ด, Thailand
5 years ago
Shared on Facebook
Tweet