ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

จริงค่ะ ขอย้ายค่ายแต่บอกไม่อนุมัติให้ย้ายจนทุกวันนี้ยังไม่สามารถย้ยได้เลย

Artidtayaporn Khotmungkhun, ขอนแก่น, Thailand
5 years ago
Shared on Facebook
Tweet