ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

ไม่ชอบการเห็นแก่ตัว เอาเปรียบสังคมอย่างมาก

พระเฉลิม นันทิโค, สุรินทร์, Thailand
5 years ago
Shared on Facebook
Tweet