ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

เคยประสบปัญหา

Theeraporn Thongnoppakhun, หาดใหญ่, Thailand
5 years ago
Shared on Facebook
Tweet