ขอให้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชำระคำและความหมายคำอันเกี่ยวกับ"เพศ"ทั้งหมดใหม่ ให้ถูกต้อง ไม่ตีตรา และทันสมัย

Recent news

[อัพเดท] 2 เดือนผ่านไป...ได้คำตอบจากราชบัณฑิตสภา

"มาตรา 276 บอกว่า การข่มขืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อกระทำที่ 3 ช่องทาง คือ กระทำที่ช่องปาก กระทำที่ทวารหนัก และกระทำที่อวัยวะเพศ ซึ่งอวัยวะเพศของนาย ยลลดา โดยการเกิดคือลึงค์ แต่วันนี้อวัยวะเพศใหม่ของดิฉัน ... อาจถูกเรียกว่า “แผลเป็นจากการผ่าตัด" คำตอบจาก ราชบัณฑิตสภา : ...หากทางการแพทย์และทางกฎหมาย ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเพศภายหลังกำเนิดว่ามีผลทำให้เพศเปลี่ยนไป สำนักงานราชบัณฑิตยสภา อาจนำความหมายมาอธิบายเพิ่มเติมได้... ...ทางกฎหมายอ้างคำในพจนานุกรมในการพิจารณาคดี ข้อมูลดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้ที่สำนักงานศาลยุติธรรม หรือแพทยสภา... ศาลยุติธรรม แพทยสภา หรือ ราชบัณฑิตสภา?

The Change.org Team
3 years ago