ขอให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ขอให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

มีผู้สนับสนุน 147 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
กิจสกุลกรณ์ ไชยการไชยกิจ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้

อำเภอเถิน เป็นจุดเชื่อมต่อ 7 อำเภอ ได้แก่ เถิน (ลำปาง) สบปราบ (ลำปาง) วังชิ้น (แพร่) ทุ่งเสลี่ยม (สุโขทัย) แม่พริก (ลำปาง) บ้านตาก (ตาก) ลี้ (ลำพูน) ซึ่งทั้ง 7 อำเภอ ยังไม่มีมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ เราจึงรณรงค์ในจุดนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเท่าเทียมกัน

มีผู้สนับสนุน 147 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม