ขอลบ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ขอลบInvisible กำลังรอให้คุณช่วย

Invisible Hands อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ขอลบ» คุณสามารถร่วมกับ Invisible และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย