ขอลบ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ขอลบวันนี้ – Invisible นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

Invisible Hands อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ขอลบ» คุณสามารถร่วมกับ Invisible และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 5 คน ได้แล้วตอนนี้เลย