ขอคืนดอกเบี้ยเงินกู้ กยศ

ขอคืนดอกเบี้ยเงินกู้ กยศ

สร้างแล้ว
14 กันยายน ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 31เป้าหมายต่อไป 50
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Somphob Thompho

14 ก.ย.2565 - เมื่อเวลา 12.15 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. หรือร่างพ.ร.บ.กยศ. ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ต่อจากเมื่อวันที่ 31 ส.ค. โดยในครั้งนั้นพิจารณามาตรา 17 แก้ไขมาตรา 44 พ.ร.บ.กองทุนกยศ. เกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงินจะต้องมีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 31เป้าหมายต่อไป 50
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้