ขอคืนชื่อและโลโก้พรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง

ความเคลื่อนไหว:เลือกตั้ง62

ขอคืนชื่อและโลโก้พรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง

สร้างแล้ว
9 ธันวาคม ค.ศ. 2018
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ผู้สนับสนุน 47เป้าหมายต่อไป 50
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย friend zone

ปัญหา
จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมากล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า (ก.พ. 62) จะกำหนดให้ในบัตรเลือกตั้งไม่ระบุชื่อและโลโก้พรรคการเมือง มีเพียงหมายเลขเท่านั้น

เราในนามประชาชนเห็นว่า 1. บัตรเลือกตั้งที่มีเพียงหมายเลข ไม่ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพราะเมื่ออยู่ในคูหาประชาชนมีโอกาสที่จะหลงลืม หรือจดจำหมายเลขผู้ลงรับสมัคร ส.ส. สับสน จนอาจกากบาทผิดได้ 2. การกำหนดบัตรเลือกตั้งเช่นนี้ ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับเจตนารมณ์ประชาชนในการเลือกพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง 3. เอื้อต่อการทุจริต เพราะเมื่อบัตรเลือกตั้งเหมือนกันทั่วประเทศ อาจมีการ 'เวียน' บัตรเลือกตั้งจากเขตหนึ่งไปนับเป็นคะแนนเสียงของอีกเขตหนึ่ง ทำให้ตรวจสอบยากว่าบัตรโกงเป็นของเขตใด

ทางแก้ไข
หน้าที่ของ กกต. คือการจัดการเลือกตั้งมีคุณภาพ ไม่เอื้อต่อการทุจริต เพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุด ดังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 5 คน ได้แก่ “อิทธิพร บุญประคอง” อดีตทูต อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย “ปกรณ์ มหรรณพ” ผู้พิพากษาศาลฎีกา “ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย” อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดและข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ “ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี” ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และ “สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์” อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคยกล่าวไว้จากวาจาของพวกท่านเองว่า "ต้องยึดและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำ ปราศจากอคติ ซึ่งองค์กรจะต้องกล้าหาญ ความกล้าหาญและสุจริตจะเป็นเกราะคุ้มครองเรา ขอให้ถือเป็นคุณค่าและค่านิยมขององค์กร" (อิทธิพร, จาก นสพ. ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/content/307113) และกรรมการการเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดต่างเคยเน้นย้ำค่านิยมเรื่องความกล้าหาญ สุจริต ไว้ในวาจาของท่านเช่นกัน

หากท่านปล่อยบัตรเลือกตั้งที่เอื้อต่อการทุจริต สร้างความสับสนต่อประชาชนอออกไป แน่นอนว่าการกล่าวอ้างว่าจะทำหน้าที่อย่างสุจริตดังที่พวกท่านเคยลั่นวาจาออกมาย่อมไม่เป็นความจริง การกระทำของท่านจะลดทอนศักดิ์ศรีของพวกท่านทุกคนเอง พวกท่านทุกคนจะไม่ได้รับความเชื่อถือหรือความเคารพจากสังคมอีกต่อไป ไม่ว่าจะในฐานะ กกต. ข้าราชการ หรือมนุษย์ร่วมสังคมคนหนึ่ง

เล่าเรื่องที่ตัวเองได้รับผลกระทบ
ดังที่พวกท่านได้กล่าวอ้างว่า เหตุผลเรื่องการออกแบบบัตรเช่นนี้ เป็นเพราะเอื้อเรื่องการขนส่งและเพื่อสะดวกในการจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ ได้มีประชาชนไทยที่อยู่ต่างประเทศส่งเสียงออกมาท่วมท้นว่าขอให้กลับไปใช้บัตรแบบเดิม เพราะการปิดทางทุจริตและการไม่สร้างความสับสนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มากกว่าเหตุผลเรื่องความไม่สะดวกในการบริหารจัดการใดๆ ขณะที่เหตุผลด้านการขนส่งหรือจัดพิมพ์ย่อมเป็นโจทย์ในการบริหารที่ท้าทายความสามารถของพวกท่านเอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักบริหารมาก่อนทั้งทูต ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาศาลฎีกา ฯลฯ

ประชาชนไทยรอคอยการเลือกตั้งที่จะมาถึงด้วยความหวัง และมุ่งหวังที่จะแสดงเจตนารมณ์ หน้าที่ของพวกท่านมีความสำคัญและหมิ่นเหม่ต่อการยึดหลักหรือทำลายจริยธรรม ตลอดจนยึดหลักหรือทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งพวกท่านควรอยู่ข้างหลักการที่ถูกต้อง เป็นอิสระตามสมควรแม้จะไม่ถึงที่สุด อำนวยการเลือกตั้งแม้ไม่ดีที่สุด แต่ก็ควรไม่ถึงกับให้ประชาชนรู้สึกว่าการเป็นประชาชนไทยนั้นช่างอาภัพอัปภาคย์ถึงเพียงนี้ อย่างน้อยในการออกแบบบัตรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งดีที่หน้าที่ กกต. ของพวกท่านอำนวยให้ประชาชนได้ สำหรับประชาชนไทย เราขอยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งเช่นนี้สะท้อนเจตนารมณ์ที่ไม่สุจริต บอดใบ้ต่อเสียงของประชาชนทั้งชาติซึ่งทำงานหนักและเสียภาษี เป็นบัตรเลือกตั้งที่อัปลักษณ์ซึ่งจะเป็นที่จดจำพร้อมชื่อเสียงเรียงนามของพวกท่านว่าเป็นผู้ยัดเยียดบัตรอัปลักษณ์นี้ให้เรา เป็นบัตรเลือกตั้งที่มุ่งพาประเทศไปยังหุบเหวของอดีต ไม่ได้ปรารถนาพาชาติไทยไปสู่อนาคตหรือคืนประชาธิปไตยให้ประเทศไทยแต่อย่างใด

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 47เป้าหมายต่อไป 50
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้