คัดค้านการที่กรุงเทพมหานครจะเข้ามาบริหารจัดการหอศิลป์กรุงเทพฯด้วยตัวเอง #freebacc

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 35,000 คน!


1.กรุงเทพมหานคร จะเอาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไปบริหารจัดการเอง

2.เราคิดว่ากรุงเทพมหานคร ไม่มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงานลักษณะนี้

3.ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา หอศิลป์กรุงเทพ บริหารงานโดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเฉพาะปี 2560 จำนวน 1 ล้านเจ็ดแสนราย ได้รับการเรต 4.5 ดาว จาก google map โดยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ได้เข้ามาใช้บริการในหอศิลป์กรุงเทพ ในปี 2560 ที่ผ่านมามีกิจกรรมและนิทรรศการมากกว่า 400 กิจกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกเรื่องสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม 

4.การบริหารการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ใช่เรื่องทางการปกครอง ควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เฉพาะทาง และควรเป็นองค์กรที่มีอิสระในการดำเนินงานในระบบบริหารจัดการสมัยใหม่และเป็นสากล

 

 Amitha กำลังรอให้คุณช่วย

Amitha AMRANAND อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ขอคัดค้านไม่ให้ผู้ว่ากทม. อัศวิน ขวัญเมือง มาบริหารจัดการหอศิลป์กรุงเทพ #freebacc» คุณสามารถร่วมกับ Amitha และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 26,135 คน ได้แล้วตอนนี้เลย