ขนส่ง J&T เลิกส่งทิพย์ โทรทิพย์

ขนส่ง J&T เลิกส่งทิพย์ โทรทิพย์

สร้างแล้ว
16 กรกฎาคม ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 6เป้าหมายต่อไป 10
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Sakdina Nuangnit

เนื่องจากขนส่ง J&T ชอบดองพัสดุและชอบโมเมลงในระบบว่าเลื่อนขนส่งโดยลูกค้า ทั้งๆที่ไม่มีการติดต่อลูกค้าเลย อีกทั้งพนักงานขนส่งทำงานไม่เป็นมืออาชีพ ไม่สามารถติดต่อได้

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 6เป้าหมายต่อไป 10
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้