ตามตัวคนผิดมาลงโทษ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


วินัย คุณธรรม และความเมตตา 

ต้องควบคู่กันนางสาวจิตรา กำลังรอให้คุณช่วย

นางสาวจิตรา ผดุงศักดิ์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กองทัพบก: ตามตัวคนผิดมาลงโทษ» คุณสามารถร่วมกับ นางสาวจิตรา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 18 คน ได้แล้วตอนนี้เลย