น้ำท่วม สารเคมีรั่วนครปฐม และอีกหลายกรณี กสทช. ต้องทำระบบ SMS เตือนภัย

น้ำท่วม สารเคมีรั่วนครปฐม และอีกหลายกรณี กสทช. ต้องทำระบบ SMS เตือนภัย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
ไกลก้อง ไวทยการ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้

เหตุการณ์สารเคมีรั่วที่นครปฐม มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะมีส่วนผสมของ “โทลูอีน” ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเกิดการสูดดม ซึ่งมีทีท่าว่าจะขยายข้ามเขตมาถึงกรุงเทพและปริมณฑล หนำซ้ำยังเป็นช่วงฤดูฝนที่สารเคมีมีสิทธิ์ที่จะถูกปนเปื้อนมากับน้ำฝน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยเกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลที่จังหวัดระยอง เหตุโรงงานสารเคมีไฟไหม้ที่สมุทรปราการ และอีกหลายๆเคส ประชาชนต่างๆกลับได้รู้ข่าวสารได้ช้า และ บ่อยครั้งที่ข้อมูลสร้างความสับสน

ในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นมีการใช้ระบบข้อความสั้นหรือ SMS แบบ Wireless Emergency Alerts (WEAs) ในการเข้ามาเตือนภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติ แบบพายุเข้าหรือแผ่นดินไหว รวมไปถึงภัยจากการกระทำของมนุษย์ที่เป็นอุบัติเหตุ ที่เกาหลีใต้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายก็มี SMS เป็น Emergency Alert เตือน

ในฐานะคนที่มีประสบการณ์ทำงานด้านไอทีเพื่อสังคม ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ประชาชนจะต้องรู้ข้อมูลเตือนภัยทันท่วงที รวมไปถึงข้อแนะนำสำคัญๆ เช่น การแจ้งอพยพ หรือการห้ามดื่มน้ำและใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวเป็นระยะเวลาเท่าไร จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ

เรื่องนี้กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับกิจการโทรคมนาคม การสื่อสารมวลชน และปกป้องสิทธิ์ของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ สามารถขอเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ เพื่อทำข้อความสั้นหรือ SMS แบบ Wireless Emergency Alerts (WEAs) ในการเตือนภัย สำหรับมือถือที่ลงทะเบียนในเขตเสาสัญญาณเครือข่ายบริเวณพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติได้ จึงควรต้องเป็นคนทำเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติให้ประชาชนที่ได้รับผล กระทบในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และ ทันเวลา

อย่ารอให้ใครต้องตายไป เพราะชีวิตของคนแพงกว่าค่าส่ง SMS และ เงินเดือน+เบี้ยประชุมของ กสทช. ได้รับในแต่ละเดือน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว