ต่อต้าน. คัดค้าน ทบทวน พรบ.ประกันภัยโดรน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


อยากให้ทบทวนแก้ไข. พรบ.ประกันภัย โดรน. 

เนื่องจากผู้ที่เล่นโดรนส่วนใหญ่. จะใช้ถ่ายรูปมุมสูงเวลาท่องเที่ยว5-6 ครั้ง.ต่อปี ซึ่งพรบ.โดรน. เมื่อเทียบกับ พรบ.รถยนต์ซึ่งใช้ทุกวันแล้ว. แพงกว่ามาก และความถี่ในการใช้งาน. แตกต่างกันมาก

   และกฏหมายเกี่ยวกับพื้นที่ห้ามบินถูกกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว.  ผู้ที่ฝ่าฝืน ก็สามารถดำเนินการตามกฏหมายได้อยู่แล้ว. ไม่อยากให้กระทบกับบุคคลส่วนใหญ่ที่ต้องการถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำ. 

                                                      วันนี้ – ศักดิ์สิทธิ์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

ศักดิ์สิทธิ์ อินทรประสิทธิ์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กสทช: ต่อต้าน. คัดค้าน พรบ.โดรน» คุณสามารถร่วมกับ ศักดิ์สิทธิ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 56 คน ได้แล้วตอนนี้เลย