ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ขอความยุติธรรมคืนท่านปลัด ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ขอกลับคืนมาให้เรา

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน1,228คน


ท่านปลัดเป็นผู้บริหารที่ทำงานเข้มแข็ง เป็นที่รักนับถือของเราชาวสาธารณสุขที่ตั้งใจทำงาน แน่นอนคนที่ไม่ทำอะไรแต่ได้ผลประโยชน์ย่อมไม่พอใจ กับการทำงานเชิงรุกของท่าน เมื่อถูกโยกย้ายไปสอบแล้วพบว่าไม่มีความผิดอะไร แถมคนที่ฟ้องท่านกลับกำลังถูกสอบสวนและมีข้อสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำไมท่านประยุทธ์จึงไม่ให้ท่านกลับมาเสียที


นาง พัชรี อยากให้คุณช่วย

นาง พัชรี ศิริศักดิ์ ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «กลุ่มบุคคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป: ขอความยุติธรรมคืนท่านปลัด ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ขอกลับคืนมาให้เรา» ร่วมกับ นาง พัชรี และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 1,227 คน