เลิกขับรถบนฟุตบาท

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ปัญหาการขับรถบนฟุตบาท​ทำให้ผู้คนที่เดินสันจรไปมารู้สึกไม่ปลอดภัย​ บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุรถชน​ ทั้งๆที่ไม่ควรเกิดบนฟุตบาท​ เป็นผลกระทบทำให้ผู้คนไม่อยากเดินและหันไปขับขี่รถแทนทำให้รถติด​ 

การแก้ไข​ ควรปลูกต้นไม้บนฟุตบาทเพราะนอกจากจะลดการขับรถบนฟุตบาทแล้วจะทำให้เกิดร่มเงาทำให้ผู้คนอยากเดินไปมา​ และทำให้น่าอยู่ดูสะอาดตา​