ลงชื่แก้กฏหมายประกันสังคม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


1.เราอยากให้มีการเปลี่ยนการรับเงิน บำเหน็จ-บำนาญ ชราถาพ ให้เราเลือกเองว่า เราจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ

2.บุคคลใดที่สมัครใจออกจากระบบประกันสังคมแล้ว ให้บุคคลนั้นสามารถเบิกเบี้ยสะสมที่ประกันสังคมหักไว้ ได้ทันทีไม่ต้องรออายุ 55ปีวันนี้ – ชมพู่ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

ชมพู่ น้อยรักษา อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงแรงงาน: ลงชื่แก้กฏหมายประกันสังคม» คุณสามารถร่วมกับ ชมพู่ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 33 คน ได้แล้วตอนนี้เลย