ปิดแคมเปญรณรงค์

คุณภาพชีวิตลูกหาบ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 8 คน


คุณภาพชีวิตของลูกหาบ

ลูกหาบ ณ ภูกระดึง มีรูปร่างลักษณะร่างกายที่ผิดธรรมชาติโดย

- ช่วงลำตัวสั้นและเอียง

- ขาโก่ง

คาดว่าสาเหตุหลักจากการรับจ้างหาบสัมภาระของนักท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาหลายสิบปีโดยมิได้คำนึงถึงสุขภาพ

หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงการรับจ้างหาบสัมภาระของลูกหาบได้ ลูกหาบก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับค่าครองชีพที่เป็นอยู่

 

ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

กำหนดน.น.ในการหาบแต่ละครั้งต่อคนและการปรับอัตราจ้างต่อกิโลกรัมอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยได้ โดยสามารถระดมความคิดมาได้ตามนี้ค่ะ

 

1.  การกำหนดน.น.ในการหาบแต่ละครั้งต่อคนโดยคำนึงถึงความลาดชัน ความสูง สภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ของลูกหาบแต่ละคน สามารถอ้างอิงได้จากองค์กรณ์เพื่อปกป้องลูกหาบนานาชาติ IPPG อย่างเช่นที่เนปาลได้กำหนดไว้ว่าลูกหาบ 1 คนไม่ควรเกิน30กิโลกรัม

 

'No porter should be asked to carry a load that is too heavy for their physical abilities (maximum: 20 kg on Kilimanjaro, 25 kg in Peru and Pakistan, 30 kg in Nepal). Weight limits may need to be adjusted for altitude, trail and weather conditions; experience is needed to make this decision. Child porters should not be employed.' Internationational Porter Protection Group (IPPG), 2017

 

ทั้งนี้ IPPG เป็นเพียงองค์กรณ์เอกชน ไม่ได้มีข้อบังคับเป็นกฎหมายเหมือนอย่างเช่นประเทศเปรูที่มีกฎหมายและกำหนดค่าปรับชัดเจน ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายก็จะสร้างความเป็นผู้นำและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่รัฐบาลและประเทศชาติ

 

'The Porters Law 

 

Porters' Wages

The Peruvian government can be praised for introducing the Porters Law which states that a porter should receive a minimum wage of 43 Soles per day (about US$15). Sadly not all trekking companies are paying their porters this wage.

 Weight Limit

The maximum weight that a porter can carry on the Inca Trail has been limited to 20kg. This includes a 4kg personal allowance for items such as blankets and clothes. Each porter is weighed at the start of the trail and then again at Wayllabamba at the start of the second day. This regulation was introduced in 2002 and has been strictly enforced. Companies that are caught overloading their porters receive fines and the risk of losing their licenses. However, as with most regulations, many companies make great efforts to get around them. Tourists who have hired a personal porter are often asked to carry their own bags through the check points and guides and assistants temporarily take some of the load. If you hire a personal porter to carry your equipment do not accept this practice and ensure that you porter is fully loaded when he is weighed at the check points. Some of the worst companies also restrict the amount of personal items that a porter can take with him, imposing upon his personal allowance of 5kg. Many porters are scared that if their blankets are too heavy or they have packed too many warm clothes then they will exceed the 20kg limit and receive a fine which the company will then deduct from their wages. Obviously responsible companies do not practice such activities.' Andean Travel Web, 2000-2016

      

 

2. ปรับอัตราจ้างต่อกิโลกรัม โดยมีข้อเสนอ2ข้อเพื่อทำให้รายได้ของลูกหาบไม่ลดลงเนื่องจากการจำกัดน.น.ด้านบนดังนี้

 

2.1 เพิ่มค่าความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น ราคาค่าหาบต่อกิโล20 kg ราคา X บาท แต่ถ้า 40 kg ราคาไม่ใช่ 2X บาท แต่ต้องเป็น 2X+Y บาท (Y คือค่าความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพผู้ทำหน้าที่ยกกระเป๋า)

 

2.2 คิดราคาเท่านึงของที่แบกจริง เช่น ปกติแบก 40 กิโลกรัม แต่จำกัดให้แบกแค่ 20 กิโลกรัมในราคา 40 กิโลกรัม

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก

1. https://board.postjung.com/908260.html

2. http://onknow.blogspot.in/2008/10/blog-post_8178.html

 

 Natthira กำลังรอให้คุณช่วย

Natthira ์Natt อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงแรงงาน: คุณภาพชีวิตลูกหาบ» คุณสามารถร่วมกับ Natthira และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 7 คน ได้แล้วตอนนี้เลย