ปิดแคมเปญรณรงค์

สนามฟุตบอลให้เช่ามีเครื่องกระตุกหัวใจ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 36 คน


มีนักฟุตบอลเสียชีวิตคาสนามบอลด้วยอาการหัวใจล้มเหลวอยู่บ่อยๆ กว่ารถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตจะมาถึงก็มักสายไปแล้ว หากมีเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ติดตั้งไว้ที่สนามบอลให้เช่าทุกสนามน่าจะสามารถช่วยชีวิตนักฟุตบอลและคนที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นในชุมชนนั้นๆได้ไม่มากก็น้อยครับJanewit กำลังรอให้คุณช่วย

Janewit Kraprayoon อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงสาธารณสุข: สนามฟุตบอลให้เช่ามีเครื่องกระตุกหัวใจ» คุณสามารถร่วมกับ Janewit และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 35 คน ได้แล้วตอนนี้เลย