การศึกษากับเด็กยากไร้

การศึกษากับเด็กยากไร้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ธนัญญา นวลอนงค์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กระทรวงศึกษา และ

     ปัจจุบันการศึกษาและเด็กยากไร้ดูใกล้กันมาก ด้วยที่พวกเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้ ไม่สามารถเกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมทุกๆอย่างได้ แต่การศึกษาเด็กๆสามารถเลือกได้เพียงแค่พวกเราผู้ใหญ่หันมาช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้กันให้มากขึ้น ใส่ใจกับอนาคตของชาติให้มากขึ้น

     ขอเงินทุนสนับสนุน เพื่อการลงทุนให้เด็กผู้ยากไร้เหล่านี้ได้มีโอกาสในการศึกษาเทียบเท่ากับเด็กทั่วๆไป ไม่ใช่ต้องการเพียงแค่เงินอย่างเดียว ทุกคนสามารถร่วมช่วยเหลือตามกำลังของท่าน คือบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น การบริจาคหนังสือ เครื่องเขียน รองเท้า อุปกรณ์การกีฬา หรือแม้แต่ชุดนักเรียน

     สร้างโรงเรียนสำหรับเด็กยากไร้ตามจังหวัด หรือเมืองต่างๆ เป็นการให้โอกาสเล็กๆน้อยๆกับเด็กผู้ยากไร้ ได้เติบโตต่อไปในสังคม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม