ปิดแคมเปญรณรงค์

เลิกใช้ ONET เพื่อวัดผล เด็ก ครู และสถานศึกษา

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 507 คน


ONET เป็นข้อสอบ ที่ไร้คุณภาพ 

ในสองด้าน คือ ด้านคุณภาพ 

เป็นข้อสอบที่วัดความจำ คือ จำเนื้อหา หรือจำสูตรต่างๆเพื่อไปคำนวน

ในขณะที่เป้าหมายการศึกษา  3 เรื่อง 

คือ 1 ความรู้ การศึกษาต้องช่วยให้เด็กนำความรู้ไปแก้ปัญหาพัฒนาตนเองในชีวิตจริง บริบทจริงที่แตกต่างกัน

ซึ่งONET เป็นข้อสอบที่ ไม่สามารถวัดความรู้นี้ได้

2 ทักษะ 

ทั้ง การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การร่วมมือทำงาน 

ซึ่งONET ไม่ได้วัดหรือสะท้อนทักษะเหล่านี้ 

3 ความเป็นคนที่สังคมต้องการ 

ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบแบบ ONET เลย

ดังนั้น ONET จึงเป็นการวัดผลที่ด้อยคุณภาพ 

 

ด้านการนำมาใช้

ONET ได้ถูกนำมาใช้ เป็นเครื่องมือ วัด เด็กทั้งประเทศ 

เด็กต้องท่องจำเรื่องที่ ไม่เกี่ยวกับชีวิต เพื่อไปทำคะแนนสอบ

ครู ต้องช่วยติว ให้เด็กจำเนื้อหาเหล่านั้น 

โรงเรียนได้รับคำสั่งให้ เพิ่มคะแนน ONET 

ทั้งๆที่ ถ้าให้ตัวครูเองไปสอบ ก็ทำไม่ได้ 

เพราะไม่มีเวลาท่องให้ครบ ทุกสาระ

แต่ในทางตรงข้าม 

เพียงแค่ ให้เด็กหาข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเดียว

ก็สามารถหาคำตอบต่างๆได้แล้ว 

รัฐบาลมีนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 อยากเห็นนวัตตกรรม 

แต่การเรียนการสอบแบบนี้ ไม่สามารถสร้าง เด็กที่ คิดเก่ง ได้เลย

ครู ได้รับการอบรมเพื่อเปลี่ยนการสอนเป็น active learning 

แต่เด็กกลับต้องท่องจำเพื่อสอบข้อสอบ ONET 

ทางแก้ไข 

ในด้าน คุณภาพ 

เสนอให้ปรับการวัดผล เป็นข้อสอบที่ เป็นปัญหาจริง ในชีวิตจริง

ซึ่งวัดผลได้ จากการนำความรู้ มาตอบปัญหานั้นๆ 

ข้อสอบแบบนี้ ใช้ตัวเลือก แบบ 4ตัวเลือกไม่ได้ 

ในด้านการนำไปใช้

เสนอให้ 1 เด็กทุกคนไม่ต้องถูกบังคับให้สอบ

2 เลิกนำผล ONET ไปใช้ เรียนต่อทุกระดับ

3 กระทรวงใช้ ONET สุ่มให้เด็กในพื้นที่ต่างๆสอบเพื่อวัดคุณภาพ โรงเรียนได้ 

 วิริยะ กำลังรอให้คุณช่วย

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงศึกษาธิการ: เลิกใช้ ONET เพื่อวัดผล เด็ก ครู และสถานศึกษา» คุณสามารถร่วมกับ วิริยะ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 506 คน ได้แล้วตอนนี้เลย