หยุดการบังคับทรงผมนักเรียน(เกรียน,ติ่ง)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


"เราถูกกระแสสังคมทำให้เฉยเมยกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆ หรือเปล่า ... ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันบ้างแล้ว"

      ปัจจุบันโรงเรียนไทยหลายๆ โรงเรียนยังคงให้เด็กนักเรียนตัดผม "ติ่งหู"หรือ"เกรียน"  เป็นการแสดงให้เห็นว่ายังคงมีการละเมิดสิทธิให้พบเห็นอยู่  เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยผ่านวัยเรียนที่คุณครูถือกรรไกรมาแหกผม โดยให้การอ้างเรื่องระเบียบวินัย เป็นการอ้างขึ้นมาลอยๆ เพื่อบังคับให้คนทำตามกันไป ระเบียบวินัยที่ดี ควรมีเหตุผลที่ดีรองรับด้วย  

"เราแค่อยากเรียกร้องเสรีภาพภายใต้กรอบของเหตุผล..."วันนี้ – ธีรพงศ์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

ธีรพงศ์ พึ่งภูมิ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงศึกษาธิการ: หยุดการบังคับทรงผมนักเรียน(เกรียน,ติ่ง)» คุณสามารถร่วมกับ ธีรพงศ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 122 คน ได้แล้วตอนนี้เลย