ระบบการศึกษา

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การเปลี่ยนแปลงการศึกษา ให้การเรียนในแต่ละวันของนักเรียนและนักศึกษามีความหมายต่อการดำรงชีวิตในภายภาคหน้ามากขึ้น โดยไม่อิงเรื่องการสอบวัดความรู้ในตำรามากจนเกินไป อยากให้เน้นไปที่ด้านการปฏิบัติด้วย อย่างเช่นตะวันตกเค้ามีการให้เข้าโรงเรียนที่ฝึกวิชาชีพๆนั้นที่เราอยากเป็น จึงจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยสาขานั้นๆต่อได้

ในฐานะที่เป็นเด็กม.6และกำลังจะเอนท์ มีความเห็นดังที่กล่าวไปข้างต้น และต้องการจะประคับประครองครอบครัวให้ดีที่สุด อยากช่วยเหลือสังคม และเป็นที่พึ่งให้ครอบครัวและสังคมได้ และเล็งเห็นว่าปัจจัยสำคัญของความต้องการเหล่านี้ล้วนมากจากการศึกษา เพราะการศึกษาไม่ว่าจะในสาขาวิชาใดก็ตาม สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้คนได้มาก จึงอยากให้พัฒนาและปรับปรุงเรื่องการศึกษาให้ดีขึ้นค่ะวันนี้ – ชนานันท์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

ชนานันท์ ชูพงษ์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงศึกษาธิการ: ระบบการศึกษา» คุณสามารถร่วมกับ ชนานันท์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 12 คน ได้แล้วตอนนี้เลย