ตู้เย็นหนังสือ

ตู้เย็นหนังสือ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ตู้เย็นหนังสือ ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนและประชาชนที่ชื่นชอบการอ่าน : เรียกร้องกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

ในปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ทุกคนห่างไกลขึ้นไปทุกวันและทำให้พื้นฐานการอ่านและการเขียนนั้นเสื่อมลงอยากให้คนกลับมาสนใจอ่านหนังสือไม่ใช่แค่ประชาชนอยากให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หันมาอ่านหนังสือมากกว่าการเล่นโทรศัพท์ อยากปลูกฝังให้มุ่งมั่นกันหนังสืออาจจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือน่างอื่นเพื่อจะให้เสริมทักษะการอ่านและการเขียนให้มากขึ้น

ความคิดสร้างสรรค์ที่หยิบเอาของที่ซ่อมแซมไม่ได้แล้วอย่างตู้เย็นเสื่อมสภาพ มาใช้ประโยชน์ใหม่คู่กับการบริจาคหนังสือให้มีกิมมิคน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโครงการนี้คือ การมุ่งไปที่กลุ่มผู้ขาดโอกาสในการอ่านจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ความรู้ การ์ตูน ตลก ไปไว้ตามชุมชนต่างๆและโรงเรียนต่างๆ

อยากให้เพิ่มการอ่านหนังสือที่นอกเหนือจาการเข้าห้องสมุดเพื่อเป็นการจรรโลงใจให้กับเด็กนักเรียนได้ดีมากขึ้นทำให้เขากลับมาสนใจมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ และวางรากฐานการอ่านให้เข้าถึงคนระดับชุมชนจริงๆและโรงเรียนอีกด้วย โครงการอ่านสร้างชาติ จากมูลนิธิกระจกเงา ภายใต้ความดูแลของคุณจรัล มาลัยกุล จึงได้นำของบริจาค 2 สิ่งมาเจอกัน คือหนังสือดีๆ (ที่คัดสรรแล้วให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย) และตู้เย็นเสียซ่อมไม่ได้ที่ได้รับบริจาค มาจัดเป็นโครงการ ‘ตู้เย็นหนังสือ’ โดยบุกเบิกไปที่แหล่งรวมชุมชน ไม่ใช่วัด ไม่ใช่โรงเรียน แต่เป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพราะคุณจรัลเชื่อว่าคนทุกคนก็ต้องการแสวงหาความรู้ คนขับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกกลุ่มที่อาจจะถูกมองข้ามไปเมื่อพูดถึงการอ่าน

อยากให้ทุกท่านมารักการอ่านมากขึ้นเพื่อเพิ่มภูมิฐานให้แก่ประเทศชาติของเรา