ขอร่วมลงชื่อถอดถอน ศิลปินแห่งชาติ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่ง แต่งกลอน มีถ้อยคำผวน อ่านได้แปลได้เป็นสิ่งลามก อนาจารและเกี่ยวข้องตัวบุคคล มีการส่งต่อ เผยแพร่รับรู้ได้ทั่วไป เป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เยาวชน และ/หรือสร้างความแตกแยก ในสังคม อันจะส่งผลให้เกิดการเกลียดชังซึ่งกันและกัน ใช้ตำแหน่ง ชื่อเสียงของตัวเอง ในการช่วยเผยแพร่สิ่งไม่ดี ไม่ควรในวงสังคมไทย ขอให้มีการปลดบุคคลดังกล่าว ออกจากตำแหน่งศิลปินแห่งชาติไทยวันนี้ – สุรศักดิ์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

สุรศักดิ์ คงมีสุข อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กระทรวงวัฒธรรม: ขอร่วมลงชื่อถอดถอน ศิลปินแห่งชาติ» คุณสามารถร่วมกับ สุรศักดิ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 14 คน ได้แล้วตอนนี้เลย