ภูเก็ต ควรเป็นเขตปกครองพิเศษได้หรือยัง

ภูเก็ต ควรเป็นเขตปกครองพิเศษได้หรือยัง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ธรรมรัตน์ สุวรรณโพธิศรี ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กระทรวงม และ

ภูเก็ตเป็นเมืองที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล ท่ามกลางกฏหมายที่ไม่สอดคล้องและไม่เอื้อต่อการพัฒนาเมือง ผู้นำเมืองควรมาจากการเสนอตัว และแสดงวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเมือง และต้องมีอำนาจเต็ม ในการจัดการเมือง ปัญหาต่างๆของเมือง ขาดการร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ทั้งๆที่ภูเก็ตมีความพร้อมหลายด้าน หากมองว่าภูเก็ตต้องทำรายได้ให้ประเทศ แต่กลับไม่มีอำนาจในการตัดสินใจและการแก้ไขระเบียบกฏหมายที่สอดคล้อง อนาคตของเมืองภูเก็ต ก็จะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม และปัญหาที่หมักหมมด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ก็จะย้อนมาทำลายเมืองภูเก็ตในอนาคต 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม